Utvecklingsenheten i Tibro och domänen "Primnet.se"
[English explanations within brackets and in Italic style below]


Utvecklingsenheten i Tibro har i mars 2001 flyttat till Skövde, under namnet FoU-enheten i Skövde, och har inte längre kvar domänen "Primnet.se". 
[Research Unit in Primary Health Care in Tibro have moved to Skövde, with a new name FoU-enheten i Skövde]

Några av de tidigare sidorna för domänen "primnet.se" är nu länkade vidare enligt följande [Some of the earlier pages for the domain "primnet.se" are forwarded as follows]

FoU-enheten i Skövde (tidigare Utvecklingsenheten i Tibro) har nu webadressen  [FoU-enheten i Skövde, earlier Research Unit in Primary Health Care in Tibro, have now the web address]:
       www1.vgregion.se/fouskovde/

Järfälla Brass Bend (JGB) har webadressen [Järfälla Brass Band (JGB) har now the web address]:
       www.jbb.nu

Diagnosvisaren finns att hämta på samma websida som tidigare [Swedish application for ICD-10 in primary health care]
    www.primnet.se/ksh97pvi.htm